Çevresel Sürdürülebilirlik

2020 HEDEFLERİ

2010 yılında, iklim, su ve atık genelinde çevresel ayak izimizi azaltmaya yönelik bir dizi hedef belirledik ve taahhütte bulunduk. O zamandan beri, işlerimiz büyümeye devam ederken, ekiplerimiz daha akıllı ve daha verimli çalışma yolları geliştirdi. 2020’nin sonlarına doğru, 2010 yılında belirlediğimiz 16 hedeften 14’üne ulaştığımızı bildirmekten gurur duyuyoruz.

2020 HEDEFLERİNE GENEL BAKIŞ

Hedef 2030

Karbon emisyonlarımızı azaltmak, su tasarrufuna öncelik vermek ve yenilenebilir elektriğe geçmek sadece başlangıçtır. 2018’de durumu dikkatli ve etraflıca inceleyip sadece ayak izimizi azaltmayı ve değerli kaynaklarımızı korumayı değil, aynı zamanda dünyayı restore etmeye ve nihayetinde onu bulduğumuzdan daha iyi hale getirmeye yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir dizi hedef ve uygulamayı benimseyerek enerjimizin odağını değiştirdik.

Hedef 2030: Pozitif etki yaratan markalar

Eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalan markalarımız, kurumsal vatandaşlığı yeniden oluşturuyor ve sorumlu tüketimi mümkün kılıyor.

Home icon

Hedef: Liderlik markalarımızın %100’ünün sorumlu tüketime ilham vermesi.

Beş milyar kişiye hizmet vermek, üstün ürün performansı ile tüketicileri memnun etmek ve iletişimi teşvik etmek, düşünce şekillerini etkilemek, davranış değişikliğine ilham vermek ve toplum ve çevre üzerinde olumlu etki yaratmak için markalarımıza benzersiz bir fırsat sunar.

pampersbabydry

Home icon

Hedef: Ambalajda işlenmemiş plastik kullanımımızı %50 azaltmak.

Markalarımız ambalajlamayı daha sürdürülebilir hale getirmek için bir dizi çözüm peşinde. Şirket olarak 2030 yılına kadar ambalajlarımızın %100’ünün geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olmasını sağlamayı ve 2030 yılına kadar ambalajlardaki işlenmemiş petrol plastiğini %50 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Marka portföyümüzdeki döngüsel ekonomiyi serbest bırakmak için yenilik ve işbirliği yapıyor ve harekete geçiyoruz.

2030hedefii

2030 hedefi: Küresel olarak %100 geri dönüştürülebilir veya
yeniden kullanılabilir ambalaj üretmek

ambaljdaislenmemisplastikazaltmak

Home icon

Daha Fazla Şişeyi Yeniden Dolduracağız ve Yeniden Kullanacağız.

Avrupa’da, P&G Beauty Pantene, Aussie, Head & Shoulders and Herbal Essences için standart şampuan şişelerine göre %60 daha az plastikten yapılmış tamamen geri dönüştürülebilir yeniden doldurma poşetleri ile birlikte yeni bir alüminyum yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir şişeleme sistemi sunuyor. Avrupa genelinde 200 milyon kadar hanenin kullanımına sunulacak olan yeni dolum sisteminin 2021 yılından itibaren yılda yaklaşık 300 milyon işlenmemiş plastik şişe üretimini durduracağı tahmin ediliyor.

Home icon

Hedef: Şeffaflık yoluyla daha da fazla güven inşa etmek.

Tüketicilerin şeffaflığı önemsediğini biliyoruz. Bu nedenle, ürün güvenliği standartlarımız ve bileşenlerimiz hakkında etiketin ötesinde bilgiler sunuyoruz ve içerik bilgilerini paylaşmanın yeni güvenilir ve erişilebilir yollarını sürekli olarak araştırıyoruz.
SmartLabel Always packs on iPhone image

Marka web sitelerimiz, bir ürünün içeriğinin ve neleri kullanmadığımızın anlaşılmasını kolaylaştırarak malzemelerimiz hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sunuyor. Kuzey Amerika’da 2018 yılında SmartLabel’da formüle edilmiş ürünlerimizin içeriğini listelemeye başladık. 2020 yılında, ürün koku formüllerimizdeki içeriği %0,01’e kadar paylaşarak genişletilmiş şeffaflık taahhüdümüzü* yerine getirdik.

Evde Enerji Tasarrufu

Bir çamaşır makinesinin enerji tüketiminin yaklaşık %80’i suyu ısıtmaktan gelir. Ariel ve Alo, hızlı ve soğuk programlarda üstün bir performans sergileyerek, zaman, para ve enerji tasarrufu sağlarken, insanların ihtiyaç duydukları temizliği yapmalarına yardımcı olarak değişimi yönlendirmede ön saflarda yer alır.

2010 yılında belirlediğimiz 2020 yılına kadar dünya genelindeki tüm çamaşır makinesi yüklerinin %70’ini enerji verimli programlara dönüştürme hedefimize 2019 yılında ulaştığımızı bildirmekten gurur duyuyoruz.

evdeenerjitasarrufu

yeldegirmenleri

Hedef 2030: Ayak izimizi azaltacağız ve döngüsel çözümler için çaba göstereceğiz

Tedarikçilerimizin, alıcılarımızın ve üretim tesislerimizin çevresel ayak izini azaltmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir malzemeler tedarik ediyoruz ve döngüsel çözümler üretmek için yeni iş modelleri keşfediyoruz.

Footprint icon

Hedef: Operasyonlarımız boyunca sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmak.

  • Küresel olarak %100 yenilenebilir elektrik satın alacağız, P&G tesislerinde sera gazı emisyonlarını yarıya indireceğiz ve on yıl boyunca karbonsuz olacağız

Karbon emisyonlarına ek olarak, ayak izimizi birkaç farklı şekilde azaltacağız:

  • P&G tesisleri, döngüsel kaynaklardan en az beş milyar litre su kaynağı ve su verimliliğinde %35’lik bir artış sağlayacaktır
  • İklim, su veya atık üzerinde döngüselliği artırmak için en az 10 önemli tedarik zinciri ortaklığı kuracağız

Operasyonlarmz boyunca sera gaz emisyonlarmz 50 azaltmak

Footprint icon

Hedef: Muhtaç olduğumuz ormanları korumak ve çoğaltmak.

Ağaçlar ve sağladıkları ürünler günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır ve iklim değişikliğinin ele alınmasına yardımcı olmada bir rol oynayabilir. Tüm kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve kağıt mendil ürünlerimizi sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen kağıt hamuru ile üreterek, daha küçük bir çevresel ayak izi bırakan, savunmasız türleri koruyan ve bunlara bağlı topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratan ormancılık uygulamalarının teşvik edilmesine yardımcı oluyoruz.

Kullandığımız her ağaç için en az biri yeniden yetişiyor. P&G, tedarik ettiğimiz kağıt hamurunun %100’ünün ormanların sorumlu bir şekilde yönetilmesini sağlayan lider bir üçüncü taraf sertifikasyon sistemi tarafından onaylanmasını gerekli kılıyor.

fsclogo

ormanlarıkorumak

Footprint icon

Hedef: Mevcut topraklardan elde edilen verimi artırarak küçük palmiye çiftçilerinin geçim kaynaklarını iyileştirmek.

Palm Yağı önemli, çok yönlü ve yüksek verimli doğal ve yenilenebilir bir bitkisel yağdır. Yemek pişirmede, evde ve kişisel bakım ürünlerinde, gıda ve biyoyakıtlarda yaygın olarak kullanılır. Küresel olarak palm üretimi yılda yaklaşık 80 milyon tondur. Palm Yağı birincil malzeme iken Palm Çekirdeği Yağı esasen bir yan üründür. P&G şu anda küresel palm hacminin %1’inden daha azını, çoğunlukla palm çekirdeği yağını kullanmaktadır.

P&G olarak, palm kaynaklarının sorumlu bir şekilde tedarik edilmesinde kararlıyız, yani insan ve çalışan haklarına saygı duyarken ormansızlaşmaya sebep olmuyoruz. Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masasının (RSPO) üyeleri olarak aktif bir biçimde faaliyet gösteriyoruz ve sektörde sorumlu uygulamaları teşvik etmek için RSPO’nun standartlarını destekliyoruz.

SORUMLU KAYNAK KULLANIM POLİTİKAMIZ

PALM YAĞINDAKİ ORTAKLARIMIZ

Küresel palm yağının yaklaşık %40’ı küçük işletmeler tarafından yetiştirilmektedir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının etkinleştirilmesi ve sağlanması, hem yaşamları iyileştirme hem de daha fazla çevre dostu palmiye üretimi ve arzı sağlama potansiyeline sahiptir. Yeni RSPO Bağımsız Küçük Üretici Standardına ulaşmaya yönelik çalışmalarında en son 2015 yılından bu yana Malezya’daki bağımsız küçük işletmeler için RSPO eğitimini destekliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PALM ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

 

Hedef 2030: İnsanların, gezegenin ve şirketimizin gelişmesi için ortaklıklar

Karbon emisyonlarını azaltmak, suyu korumak ve atıkları yeniden kullanmanın yollarını bulmak için daha fazla çevresel sürdürülebilirlik hedefi belirledik. Ama bunu tek başımıza yapamayacağımızı da biliyoruz. En büyük zorlukları çözmek iş birliği gerektirecek, bu nedenle sektörde ve dünyada daha fazla etki yaratmak için ortaklıklar kurmaya odaklandık.

Hedef: On yıl boyunca karbonsuz olacağız.

Önümüzdeki on yıl, atmosfere salınan karbonu önemli ölçüde azaltmak ve mevcut ve gelecek nesillere sağlıklı bir gezegen bırakmak için kritik bir zaman dilimini temsil etmektedir. On yıl boyunca karbonsuz olmaya kararlıyız ve gezegenimizi korumak için tasarlanan önlemleri alarak iklim değişikliğini önleme çabalarını hızlandıracağız.

P&G tesislerinde sera gazı emisyonlarını yarıya indirmenin yanı sıra, doğanın gücünden yararlanan bir doğal iklim çözümleri portföyü geliştirerek kalan sera gazı emisyonlarını ele alacağız. Conversation International, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve diğer önde gelen iklim uzmanlarıyla yakın bir şekilde çalışan P&G, ormanları, sulak alanları, otlakları ve turbalık alanları korumak, iyileştirmek ve restore etmek için tasarlanmış, yerel toplulukları ve ekonomik toparlanmayı desteklerken karbon depolamasını arttıran veya sera gazı emisyonlarını önleyen bir dizi projeyi finanse edecektir.

Doğal İklim Çözümleri hakkında bilgi edinin.

Earth icon

Hedef: Hiçbir ambalajın denize ulaşmaması için çözümler üretmek.

P&G olarak, çevremizdeki plastik atıkların, özellikle nehirlerimizde ve denizlerimizde/okyanuslarımızda son bulduğunda, ciddi bir sorun olduğundan endişe duyuyoruz. Bu, tüm plastik yaşam döngüsü boyunca kapsamlı ve iş birlikçi bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir küresel zorluktur. Markalarımız, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız, plastiğin toplanan, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan bir kaynak olarak ele alınması için bir dizi sürdürülebilir çözüm üzerinde çalışıyor ve döngüselliği teşvik ediyor.

2019 yılında, plastik atıkların çevreye dağılmasını önleyecek projeleri ve programları finanse etmeyi ve tasarlamayı taahhüt eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Plastik Atıkları Bitirme Koalisyonunu oluşturmak üzere endüstri, hükümetler, sivil toplum ve kalkınma ajanslarıyla güçlerimizi birleştirdik. P&G CEO’su David Taylor, şu anda değer zincirinde yaklaşık 50 üye şirket ve destekçiden oluşan koalisyonun ilk başkanı olarak görev yapmak için liderlik koltuğuna geçti. Koalisyon, 100’den fazla risk altındaki şehirde milyonlarca ton plastik atığın yönünü değiştirmeyi, milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Earth icon

Hedef: Akıllı Ambalaj Çözümleri Bulmak.

P&G, paketleri akıllı nesnelere dönüştürmek ve geri dönüşüm endüstrisinin elde etmesi imkansız görülen ayrıştırma faydalarını gerçekleştirmek üzere dijital filigran teknolojisinin kullanımını test etmek için bir şirketler koalisyonuna öncülük etti. Daha hızlı, daha doğru ayrıştırma; daha fazla plastik, döngüsel ekonomiye çok daha yüksek bir yeniden kullanım kalitesiyle geri döndükçe daha az çevre kirliliği anlamına gelir.

Şimdi, 85’ten fazla şirketten oluşan HolyGrail 2.0 konsorsiyumu, Avrupa Markalar Birliği tarafından destekleniyor. P&G, 2022 yılının başlarında bir Avrupa test pazarına girme hedefiyle HolyGrail 2.0 Liderlik Ekibine başkanlık ediyor.

akilliambalajcozumleri

Earth icon

Hedef: İnsanlar ve Doğa İçin Suyu Korumak.

P&G için su, ürünlerimizin hem kullanımı hem de üretimi için gereklidir. Son on yılda, su yönetimi programımız, dünyanın su kaynaklarının karşı karşıya olduğu karmaşık zorlukları ve en büyük etkiye sahip olabileceğimiz yerleri giderek daha iyi anlamamızla birlikte gelişti.

Su tasarrufu programımızı geliştirmenin yollarına odaklanmış durumdayız

  • Üretimimizde su verimliliğini arttırıyoruz
  • Evde su kullanımını azaltan ürün ve kampanyalar oluşturmak için yenilik yapıyoruz
  • Koruma çalışmalarımızı ilerletmek için ortaklıklar kuruyoruz

aguacapital

sukorumak

sustainability_home

50 Liter Home Coalition (50 Litre Ev Koalisyonu) evde su kullanımına yeni bir boyut getirecek

P&G olarak, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde suyun nasıl kullanıldığını yeniden keşfetmek için uygulanabilir yenilikler geliştirme ve ölçeklendirme fırsatları olduğuna inanıyoruz. Bugün, gelişmiş dünyadaki ortalama bir evin, her gün kişi başına 500 litreye kadar su kullanarak son derece verimsiz olduğunu biliyoruz. Evde duş almak, çamaşır yıkamak, yemek pişirmek ve bulaşıkları yıkamak, dünyadaki su kaynağının %10’unun kullanılmasına neden oluyor. P&G, bir kişinin günde 500 litre gibi hissettiren 50 litre suyla yaşamasını sağlayan teknolojilerden ve yeniliklerden yararlanmak için ortakları yerli su değer zincirine katmak üzere 50L Home Coalition’a öncülük ediyor.

isyeri

 

Hedef 2030: İş yerimizde ve topluluklarımızda sürdürülebilirlik inşa etmek

Home icon
 

Kuruluşumuz hedeflerimizde muazzam bir ilerleme kaydetti. Bu da büyük ölçüde çalışanlarımızın
tutkusu ve yaratıcılığından kaynaklanıyor. 2030 hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın katılımını
sağlamalı ve onları donanımlı tutmalıyız.


Sürdürülebilirliği iş planlarımızda kilit bir

strateji olarak entegre etmek


Tüm seviyelerdeki çalışanları eğitmek


Gelişmeyi ödüllendirmek ve çalışanların
performans değerlendirmelerine tanınmayı
entegre etmek

İşimiz burada bitmiyor

P&G sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ayrıntılarını daha derinlemesine incelemek için 2020 Vatandaşlık raporumuzu indirin. 2030 hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgi için Hedef 2030 planımızı indirin. Bu, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizde ilerleme kaydetme yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Çalıştıkça ortaklarımızı ve planladığımız eylemlerimizi belirlemeye devam edeceğiz ve ilerlememizi her yıl sizinle paylaşacağız.

P&G’nin Sürdürülebilirlik Geçmişi.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızın tam geçmişini görmek için zaman çizelgemize bir göz atın.

 

DAHA FAZLA ÖĞRENİN

Tüm hedef sayıları 2010 yılından bu yana kaydedilen ilerlemeyi temsil etmektedir.
*Kuzey Amerika’da
** Bulaşık makinesine koymadan önce bulaşıkları durularken 75 litre kadar su harcanır. (Kaynak: Energy Star energystar.gov)

toplumsaletki

cinsiyet

cesitlilikvekapsayicilik